„Промената на европската миграциска политика по париските напади, која се заснова на поделбата на економски мигранти и „вистински“ бегалци, предизвика хуманитарна и социјална катастрофа на грчко-македонската граница. Станува збор за арбитрарна поделба која систетски ги игнорира општествената и политичката реалност на земјите и регионите од кои пристигнуваат бегалци.“

Целиот текст на нашата членка Мила Шопова за „Билтен“ е достапен овде.