Поддршка на протестот на студентите од организаторите на протестот против плаќањето на придонеси за хонорарите

Поддршка на протестот на студентите од организаторите на протестот против плаќањето на придонеси за хонорарите

Ние, синдикатите, организациите и активист(к)ите, организатори на протестот против плаќање придонеси за хонорарите ја изразуваме нашата поддршка и солидарност со студентите, и...