Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 2)

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 2)

Што да се каже за Македонија, а да не звучи премногу песимистички? Во 2014, Македонија е меѓу најсиромашните земји во...

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 1)

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 1)

Што да се каже за Македонија, а да не звучи премногу песимистички? Во 2014, Македонија е меѓу најсиромашните земји во...