Во одбрана на јавниот простор и заедничките добра! / Në mbrojtje të hapsirës publike dhe të mirave të përgjithshme!

(më poshtë në Shqip) Ве повикуваме на отворена дискусија и дружба во паркот на ул. Букурешка, Тафталиџе I, Скопје, во...