Одбележување на Меѓународниот ден на жената на Балканот: Интервју со Антонио Михајлов

Одбележување на Меѓународниот ден на жената на Балканот: Интервју со Антонио Михајлов

Минатата година, по повод Меѓународниот ден на жената, нашиот активист Антонио Михајлов беше интервјуиран од LeftEast и сподели свои видувања околу...