Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 2)

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 2)

Што да се каже за Македонија, а да не звучи премногу песимистички? Во 2014, Македонија е меѓу најсиромашните земји во...

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 1)

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 1)

Што да се каже за Македонија, а да не звучи премногу песимистички? Во 2014, Македонија е меѓу најсиромашните земји во...

Реакција по повод кривичните пријави поднесени од Фондот за здравствено осигурување

Власта сè поексплицитно го покажува својот антисоцијален карактер! Донесува закони со кои ги ограничува правата на сиромашните и непривилегираните и...

Работнички кооперативи – „Социјалистички острови“ во капиталистичкото море

„Во одреден стадиум на развој, материјалните производствени сили во општеството доаѓаат во конфликт со постојните односи на производство или со...

Што остана после падот на последната солза кај работникот?

Вчера, на големиот ден на работникот, ден на неговата борба, ден кога солзите пролеани во текот на целата година престануваат...