Анастас Вангели: Овој поредок не дозволува борба за вредности и принципи и затоа мора да биде срушен

Анастас Вангели: Овој поредок не дозволува борба за вредности и принципи и затоа мора да биде срушен

Во наредите редови ви пренесуваме извадок од интервјуто на нашиот член Анастас Вангели за Слободна Македонија. Целото интервју може да го...

Македонската загатка: „Меми“ со мачиња како арбитри на демократијата

Македонската загатка: „Меми“ со мачиња како арбитри на демократијата

Артан Садику 02.03.2016.   Во продолжение ви го пренесуваме текстот на нашиот другар Артан Садику објавен во регионалниот портал „Билтен“...

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 2)

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 2)

Што да се каже за Македонија, а да не звучи премногу песимистички? Во 2014, Македонија е меѓу најсиромашните земји во...

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 1)

Македонија 2014: економски пустош, недемократија, и потребата за широка мобилизација (дел 1)

Што да се каже за Македонија, а да не звучи премногу песимистички? Во 2014, Македонија е меѓу најсиромашните земји во...

Работнички кооперативи – „Социјалистички острови“ во капиталистичкото море

„Во одреден стадиум на развој, материјалните производствени сили во општеството доаѓаат во конфликт со постојните односи на производство или со...