4

Lëvizja majtiste Solidarnost është organizatë aktiviste majtiste e cila lufton për humanizim të të gjitha sferave në shoqëri, drejtësi socijale, përparim të drejtave të puntorëve, mbrojtje të demokracisë dhe përparim të sajë.

Organizacioni unifikon njerëz të cilat janë kundër formave autoritare të qeverisjes dhe sistemeve të tyre të eksploatacionit, si dhe kundër nacionalizmit, militarizmit dhe klerikalizmit.

Për të realizuar këto qëllime, antarët e Solidarnost janë të hapur për të gjithë qytetarët të cilat duan të marin pjesë në realizimin e vlerave të cilat i përfaqëson e majta.

U bashkuam në maj të vitit 2012, si grupë aktivistësh të cilit vepronin dhe veprojnë në inicijativa dhe organizata të cilat kanë qëllime të përbashkëta.