Доколку ги прифаќате Статутот и Платформата на ЛД „СОЛИДАРНОСТ“ и сакате да ни се приклучите и да дадете активен придонес во градењето на подобро општество, слободно пишете ни на нашата е-маил адреса: ld.solidarnost@gmail.com