Поддршка за инцијативата „Не да(ви)мо Београд“

Во недела ќе се одржат локални избори во Белград, Бор и Аранѓеловац. Граѓаните на Белград овојпат ќе имаат шанса да направат избор кој им ветува сосема други решенија. На ниво на градот, за луѓето кои таму живеат, решенија кои се  хумани и правични. Иницијативата „Не да(ви)мо Београд„ е нешто сосема ново, дојдено од граѓаните, за граѓаните.

Левичарското движење Солидарност изразува поддршка на оваа иницијатива на претстојните избори. Поддршката оди за „Не да(ви)мо Београд„  и редниот број 12 затоа што знаеме кои се последиците од касапењето на градовите, на зелените површини, на солидарниот град, на сметка на крупниот капитал!

Проектот „Београд на води„ не е ништо поразличен од квази античкото лудило со барокна комбинација со кое се промени градскиот лик на нашето Скопје. Од модерен град, град на солидарноста и град на иднината во кој своите идеи после земјотресот ги вткаија врвни светски архитекти, Скопје стана барокен виц од гипс картон и стиропор. Ни ги украдоа булеварите, пазарите, ни ги исекоа дрвјата, ни ги изгорија белите дробови, а луѓето кои живеат таму никој за ништо не ги прашува.

Истото му се случува на Белград со мастодонтскиот проект „Београд на води„. Ги повикуваме граѓаните на Белград да не дозволат бизнис интересите на крупниот капитал да го изопачат лицето на градот. Нека се сетат дека некогаш викаа„ „Београд је свет!„ и во недела нека излезат на изборите, нека го заокружат бројот 12 и нека докажат дека сакаат да си го зачуваат срцето на Белград.

Поддршка за иницијативата „Не да(ви)мо Београд„ е поддршка за борбата на граѓаните за својот простор, за својот град!


Подршка за иницијативу” Не да(ви)мо Београд”

У недељу ће се одржати локални избори у Београду, Бору и Аранђеловцу. Грађани Београда овај пут имаће шансу да направе избор који им обећава сасвим другачија решења – на нивоу града, људи који у њему живе, решења која су хуманија и праведнија. Иницијатива “Не да(ви)мо Београд” је нешто сасвим ново, дошло је од грађана, за грађане. Левичарски покрет «Солидарност» изражава подршку овој иницијативи на предстојећим изборима. Подршка иде за “Не да(ви)мо Београд” и редни број 12. на изборној листи зато што знамо које су последице од касапљења градова, уништавања зелених површина и солидарности грађана за рачун крупног капитала!

Пројекат “Београд на води” није ништа различитији од квази античког лудила са барокном комбинацијом од које се променио градски лик нашег Скопља. Од модерног града, града солидарности и будућности у који су своје идеје после земљотреса уткали врхунски светски архитекти, Скопље је постало барокни виц од гипс картона и стиропора. Украли су нам булеваре, пијаце, посекли су нам дрвеће, изгорели су нам плућа, а људи који у граду живе нико више ни за шта не пита. Исто се дешава Београду са мастодонтским пројектом “Београд на води”. Позивамо грађане Београда да не дозволе да бизнис интереси крупног капитала изопаче лице њиховог града. Нека се сете да су некад узвикивали: “Београд је свет!”. Зато изађите у недељу на изборе, заокружите број 12. и докажите да желите да зачувате срце свог Београда. Подршка инцијативи “Не да(ви)мо Београд”, је подршка борби грађана за свој простор и за свој град!