solidarnost logo

 ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА ЛЕВИЧАРСКОГ ПОКРЕТА СОЛИДАРНОСТ

  • Одбивајући да ћутимо пред све већом класном раслојеношћу, социјалне неправде и стално и све дубље потапање  македонских грађана у сиромаштво;
  • Забринути због генералног правца у коме се креће македонско друштво, посебно због  дегрaдације демократских процеса, корупције и цензуре, политичке манипулације са етничким осећањима и утемељење нехуманог економског модела;
  • Сматрајући да постоји потреба од активних организација који ће се темељно бавити коренима ових проблема и који ће допринети у проналажењу одржљивих решења;
  • Уједињени око вредности анти-национализма и наше самосвесности као људска бића који верују да суштински проблеми не познају етничке разлике и превазилазе државне границе; антимилитаризма и успостављање мира; анти-клерикализма, секуларизма и борбе против злоупотребе религије од стране државних и верских ауторитета, при томе поштујући слободу вероисповести грађана;
  • Уверени у могућност изградње хуманог, солидарног и грађанског друштва засновано на принципима равноправности и једнакости;

Установили смо Левичарски покрет Солидарност заснован на идеји за стварање социјално правичне и демократске Македоније у којој ће грађани имати могућности и инспирацију за активно укључење у друштвеном животу и утицај на доношење одлука.

Солидарност је хоризонтална и инклузивна организација. Друштвена одговорност да ми не треба само да говоримо, већ и активно да радимо је наша покретачка снага. При томе радимо на развијање културе узајамног поштовања, охрабривања и мотивације, транспарентност, поштење, унутрашња солидарност између чланова, како и солидарност са другим друштвеним организацијама, групама и иницијативама.

Као учесник друштва, Солидарност даје приоритет:

  • Социјалној правди, заснована на унапређењу  радничких и социо-економских права грађана као предуслов за смањење класне раслојености и сузбијање сиромаштва; супростављамо се континуираном незаштићавању грађана од штетних последица и понижења којих носи разуздани и корумпирани капитализам од кога се обогаћују   малобројни на леђима већине; залажемо се за равноправност и једнакост грађана у њиховом приступу ресурса, посебно у погледу коришћења јавних добара; противимо се уништавању или приватизирању делатностима у јавном сектору, као и њихова злоупотреба и коришћење за остваривање тесно-елитних интереса и личног богаћења. Без загарантираних социо-економских права и остваривање социјалне правде, сматрамо да у условима корупције и партократије  не може да се развија демократска култура, клиентелистички односи јасно дефинирају моћ која је у рукама појединаца, а остали су сведени на продавци свога труда да би преживели. Ми се не боримо против институција, боримо се да их направимо да буду некорумпирани, праведнији, одговорнији, компетентнији и блискији народу. Као нужни кораци у борби за социјалну правду видимо следеће: развивање квалитетнијих,  доступнијих и бесплатних јавних услуга за грађане у здравству, образовању и социјалне заштите; очување јавних добара, а пре свега воду за пиће, чистог ваздуха, животну средину и све природне ресурсе који се немилосрдну распродају. Залажемо се за повећање социјалне помоћи за сиромашне и друштвено маргинализиране и преко посебних програма и мера за превазилажење структурних неједнакости зато што само преко тог начина може да се изађе из зачараног круга сиромаштва и да се оствари еманципација.
  • Суштинске економске промене, засноване на премиси да људи не треба да буду робови капитала, већ капитал треба да буде у служби грађана. Солидарност се залаже за политике активног стимулирања економског развоја преко повезивања науке и привреде и грађење економије базиране на знању које неће уништавати људске животе и животну средину; нерасипничко и, компетентно и одговорно  вођење јавних  ресурса; напуштање праксе фаворизирање страних компанија испред домаћих; стварање нових радних места и побољшање животних услова за запослене и незапослене. Солидарност се залаже за политику прерасподеле дохотка преко прогресивног опорезивања зато што само на том начину економски раст је одржљив и инклузиван. Залажемо се за достојанствену минималну плату да би се омогућило сваком запосленом да има довољно примања за пристојан живот уместо бедног преживљавања.
  • Принцип демократског и слободног удруживања и одлучивања, слобода политичког деловања и равноправност грађана без разлике на њихову родову, етничку, верску и осталу припадност. Ми искрено желимо да видимо срећне, активне грађане који ће имати слободу, могућности и јавне просторе да се удружују и да изразе своје ставове и потребе; а уједно и да буду саслушани без оглед на њихове друштвене позиције и припадности. Солидарност се залаже за хуманизацију у свим сферама друштва – ми сматрамо да у македонском и ширем контексту, голи интереси и краткорочна корист потискују људске вредности и доблести- и то треба да се промени личним примером и акцијом. Ми верујемо у демократију, радимо на њеном успостављању и унапређењу и њене одбране од корумпираних елита, узурпације и тираније већине, дискриминација мањине и тровање реториком мржње, подела и клевећења. Залажемо се за широку примену принципа партиципативне и непосредне демократије и изражавање воље грађана преко грађанских форума и пленума, јавних дебата и свих облика непосредне комуникације по кључним питањима. Солидарност слави и уздиже различност као предност и не сматра је као препреку за напредак. Уједно, залажемо се за крајње транспарентни и отворени административни рад и управљање и чврсто стојимо против корупције сваког облика, ауторитарне тенденције и форме владавине и њихове системе експлоатације, манипулације и принуде.

Залажемо се не само за толеранцију, већ и за прихватање и поштовање различности. Истичемо принцип солидаризирања које се базира на узајамно поштовање, другарство и савест друштвене припадности и одговорности у заједници различности. Боримо се да нас има што више у борби против неправедне расподеле ресурса, експлоатације, насиља, расизма и против свих шовиниста- родових, националних, социјалних и елитистичких; али првенствено боримо се да натерамо остале да прогледају, сазнају и развију емпатију, солидарност и друштвену одговорност, а не идеолошку униформираност. Почевши од премисе за узајамно поштовање, позивамо на удружено деловање свих појединаца и организација који не желе да гледају и трпе неправду која систематски разграђује друштвено ткиво Републике Македоније од осамостаљења до данас.

Победићемо!

cropped-header631