Смрт на кредит

Смрт на кредит

Во целата наша политикантска рашомонијада, кога на медиумите по некоја случајност ќе се појави краток прилог за проблемите на дијабетичарите,...

Солидарна поддршка

СООПШТЕНИЕ Потписниците на Повелбата за солидарност на синдикатите и здруженијата за заштита на работничките права даваат целосна поддршка на штрајкот...