Светската економска криза трае повеќе од четири години. Нејзината должина и длабочина, како и нејзините последици по животниот стандард на сиромашните и непривилегираните, за многумина претставуваат доволна причина да ја отфрлат основната теза на неолибералистичката пропаганда дека незаузданиот капитализам е најдобриот од сите економски системи. Треба да се истакне дека ова губење на вербата во...