Французите се во право: бришете го јавниот долг – најголемиот дел од него и онака е нелигитимен

Ревизијата на јавниот долгот покажува дека мерките на штедење во државите ги фаворизираат општествените елити. Дали е на повидок нов...

Работнички кооперативи – „Социјалистички острови“ во капиталистичкото море

„Во одреден стадиум на развој, материјалните производствени сили во општеството доаѓаат во конфликт со постојните односи на производство или со...

Што остана после падот на последната солза кај работникот?

Вчера, на големиот ден на работникот, ден на неговата борба, ден кога солзите пролеани во текот на целата година престануваат...