Декларацијата за oтворени граници објавена во грчки медиум: Απαιτούμε την κατάργηση του φράχτη! – Κοινή έκκληση βαλκανικών οργανώσεων

Во последните недели, ЛД Солидарност, континуирано добива поддршка за инцијативата за отворени граници, од македонски, но и од регионални организации...