На потешкиот пат

Уругвај. Мала земја опкружена од моќни соседи во која живеат околу 3 милиони жители, од кои скоро половината во престолнината...