Интервју со Костас Лапавицас: За кризата на Европската Унија, работничкиот интернационализам, односот на периферијата и центарот

Интервјуто е првeнствено објавено на prometej.ba и lefteast. Превод на македонски: Соња Стојадиновиќ   Дарко Вујица, Прометеј.ба: Според стандардниот неолиберален...