korica1Со задоволство ви ја претставуваме готовата студија за осиромашувањето и збогатувањето во Република Македонија во периодот 2008 – 2012 година.
Оваа студија е економска анализа на структурната прерасределба на државната финасиска и политичка моќ во периодот на Светската економска криза. Оваа студија преку призмата на редистрибутивната правда ги анализира класните категории преку проучување  на: социјалните, работничките права, разликите во даноците и финасиите, ефектите врз индивидуалната благосостојба, постоечките фактори на промена итн. Во периодот кој следува, студијата ќе биде промовирана во повеќе градови низ републиката за што ќе следуваат додатни инфомации.

Испечатени се 1.000 примероци од анализата кои ќе биде споделувана бесплатно. За да добиете примерок можете слободно да ни пишете на нашата е-пошта ld.solidarnost@gmail.com, да го посетите Автономен Културно Социјален Центар (АКСЦ), да ја побарате во бибилотеките или да ја слезете електронската верзија на овој линк.

Се надеваме на плодна дебата,

Левичарско Движење Солидарност

Leave a Reply

Your email address will not be published.