Студијата „Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија“ достапна на интернет

ЛД Солидарност со задоволство ве известува дека Студијата „Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија“ може бесплатно да...