Интервју со Костас Лапавицас: За кризата на Европската Унија, работничкиот интернационализам, односот на периферијата и центарот

Интервјуто е првeнствено објавено на prometej.ba и lefteast. Превод на македонски: Соња Стојадиновиќ   Дарко Вујица, Прометеј.ба: Според стандардниот неолиберален...

Студијата „Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија“ достапна на интернет

ЛД Солидарност со задоволство ве известува дека Студијата „Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија“ може бесплатно да...